لوله بدون درز رولر برنیشد

طول: طول متغیر و ثابت

بسته بندی : با نوارهای فولادی ، پلاستیکی دسته و بسته می شود، و درانتها بسته ها درلفاف نایلونی وکیوم میشود

محافظت: روغن ضد زنگ سطح داخل و بیرون را می پوشاند، درپوشهای پلاستیکی در دو انتها.

تست ضربه : -20°C ,27 J(تنها برای نیاز خاص)

 

مشخصات فنی :

گرید: ST 52( استیل ، آلیاژ فولاد ، و فولادهای خاص بر طبق سفارش)

سایز : مختلف قطر داخلی از35 تا 1000 mm

حداکثر طول : 20 M

صافی : 0.5/1000

EXT تلورانس : DIN 2391

INTتلورانس : ISO H7 , H8 , H9

سختی : 0.2-0.4 µ mST 52 درصد ترکیب شیمیایی
Si (Max) Mn (Max) C(Max) P(Max) S(Max)
0.55 1.60 0.22 0.025 0.025

 


ویژگی های مکانیکی
حداقل قدرت کششی حداقل نقطه بازده حداقل درصد کشیدگی
580 N/mm² 420 N/mm² 10
(mm) تلورانس ( mm) قطر داخلی
H10 H9 H8 H7
+0.084/0 +0.052/0 +0.033/0 +0.021/0 30 ≥
+0.100/0 +0.062/0 +0.039/0 +0.025/0 50 ≥30
+0.120/0 +0.074/0 +0.046/0 +0.030/0 50-≤ 80
+0.140/0 +0.087/0 +0.054/0 +0.035/0 80-≤120
+0.160/0 +0.100/0 +0.063/0 +0.040/0 120-≤ 180
+0.185/0 +0.115/0 +0.072/0 +0.046/0 180-≤250
+0.210/0 +0.130/0 +0.081/0 +0.052/0 250-≤315
+0.230/0 +0.140/0 +0.089/0 +0.057/0 315-≤700